Vall de Colieto- 2190m, Gradaus zum Collett de Contraix, rechts zum Punta Alta de Comalesbienes.
Ich muss links- Richtung Port de Colomers